C.J Aarts

C.J Aarts

C.J en M.C. Aarts-van Etten zijn de samenstellers van de uitgeverijgeschiedenis 175 jaar Nijgh & Van Ditmar (2012) en van een tiental bloemlezingen, waaronder de zeer succesvolle bloemlezing Domweg gelukkig, in de Dapperstraat (1990).

 

foto © - Koen Broos