Gaston Durnez

Gaston Durnez

(1928) is literair auteur, dichter, cursiefjesschrijver en was journalist voor De Standaard, waarvan hij de geschiedenis schreef. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, waaronder een biografie van Felix Timmermans. Durnez heeft een column in De Bond en is bezieler van het Felix Timmermans Genootschap.

De bekroningen voor zijn kinderboeken bleven niet uit, en zijn 43 achterkleinkinderen inspireren hem tot nieuwe verhalen zoals 'Het ABC van Gaston Durnez'.

 

foto © - Koen Broos