Ignaas Devisch

Ignaas Devisch

Ignaas Devisch (1970) is professor in filosofie, medische filosofie en ethiek. Hij werkt als filosoof aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. Hij is ook columnist voor De Standaard en een actieve deelnemer aan publieke debatten: www.ignaasdevisch.com.