Jaak Brepoels

Jaak Brepoels

(1949) is historicus, voormalige leraar en sinds 1983 sp.a-gemeenteraadslid voor de stad Leuven. Zijn boek 'Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?' is met 4 herwerkingen intussen uitgegroeid tot een standaardwerk.