Toegepaste statistiek

Wim Hardyns, Koen Ponnet
Paperback met flappen
ISBN 978-94-6401-697-0
Toegepaste statistiek Wim Hardyns, Koen Ponnet
Paperback met flappen
ISBN 978-94-6401-697-0
€ 55,00
incl. BTW

Beschikbaarheid: Leverbaar

Publicatiedatum: 16 sep. 2022

- +
Digitaal materiaal
OF
Korte inhoud

Details

Wetenschappelijk onderzoek kan niet meer zonder statistiek. In het gros van de wetenschappelijke artikels en rapporten worden statistische methoden en technieken gebruikt, van zeer eenvoudig tot zeer geavanceerd. Studenten, onderzoekers en professionals uit verschillende disciplines hebben er dan ook alle belang bij statistiek te kunnen toepassen: een dataset klaarmaken voor analyse, de geschikte statistische techniek selecteren, de analyse uitvoeren, en de resultaten rapporteren en interpreteren.

Toegepaste statistiek biedt studenten, onderzoekers en professionals een toegankelijk overzicht van de beschrijvende en inferentiële statistiek. Op basis van een stappenplan en gebruiksvriendelijke flowchart die als rode draad worden gehanteerd, wordt het voor iedereen een koud kunstje om de geschikte analysetechniek te selecteren en gebruiken. Elke techniek wordt stap voor stap uitgelegd aan de hand van verschillende voorbeelden en oefeningen. Telkens geïllustreerd met het statistisch softwareprogramma SPSS, maar evenzeer te gebruiken door iedereen die met andere software werkt.

 

Inhoudsopgave

DEEL 1. INLEIDING TOT DE STATISTIEK

1 Een traject van zero naar statistical hero

1.1 Elk onderzoek start met verwondering

1.2 Doelstelling van dit handboek

1.3 Alle wegen leiden naar de flowchart

1.4 Voorbeelden en oefeningen op basis van echte data

1.5 Er mag al eens gelachen worden

2 Het ABC van de statistiek

2.1 Inleiding

2.2 Meetniveau van variabelen

2.3 De rol van variabelen in de onderzoeksvraag

2.4 Descriptieve of beschrijvende statistiek

2.5 Inferentiele of inductieve statistiek

2.6 Oefenreeks hoofdstuk 2

DEEL 2. INLEIDING TOT SPSS

3 Introductie tot SPSS

3.1 Inleiding

3.2 De SPSS-omgeving

3.3 Data beheren in de Data Editor

3.4 SPSS-commandos uitvoeren via dialoogvensters

3.5 Output interpreteren in de Output Viewer

3.6 Het overzicht bewaren via de Syntax Editor

3.7 SPSS afsluiten

3.8 Oefenreeks hoofdstuk 3

4 Databeheer

4.1 Inleiding

4.2 Invoeren van data

4.3 Data cleaning

4.4 Databestanden samenvoegen, filteren of splitsen

4.5 Oefenreeks hoofdstuk 4

5 Variabelen bewerken

5.1 Inleiding

5.2 Bestaande variabelen hercoderen via Recode

5.3 Nieuwe variabelen aanmaken via Compute

5.4 Schaalvariabelen aanmaken

5.5 De interne consistentie van een schaal bepalen

5.6 Voorkomen van bepaalde waarden over verschillende variabelen tellen via

Count

5.7 Variabelen standaardiseren

5.8 Oefenreeks hoofdstuk 5

DEEL 3. UNIVARIATE STATISTIEK

6 Numerieke maten van data

6.1 Inleiding

6.2 Van onderzoeksvraag naar analyse

6.3 Centraliteitsmaten

6.4 Spreidingsmaten

6.5 Maten van vorm

6.6 Numerieke maten opvragen en rapporteren

6.7 Betrouwbaarheidsintervallen

6.8 Oefenreeks hoofdstuk 6

7 Grafische voorstellingen

7.1 Inleiding

7.2 Van onderzoeksvraag naar analyse

7.3 Taartdiagrammen

7.4 Staafdiagrammen

7.5 Histogrammen

7.6 Boxplots

7.7 Oefenreeks hoofdstuk 7

DEEL 4. MULTIVARIATE STATISTIEK

8 Inferentiele statistiek in zes stappen

8.1 Inleiding

8.2 De zes-stappen-procedure bij inferentiele statistiek

8.3 Oefenreeks hoofdstuk 8

9 Kruistabellen

9.1 Inleiding

9.2 Chi-kwadraat-toets

9.3 Het partitioneren van kruistabellen bij een Chi-kwadraat-toets

9.4 De Fisher-Exact-toets

9.5 De McNemar-toets

9.6 Oefenreeks hoofdstuk 9

10 Twee gemiddelden vergelijken

10.1 Inleiding

10.2 Onafhankelijke t-toets

10.3 Mann-Whitney toets

10.4 Afhankelijke t-toets

10.5 Wilcoxon rangteken toets

10.6 T-toets voor een steekproef

10.7 Oefenreeks hoofdstuk 10

11 Twee of meer gemiddelden vergelijken

11.1 Inleiding

11.2 F-toets als basis voor variantieanalyses

11.3 One-way independent ANOVA

11.4 Kruskal-Wallis toets

11.5 Two-way independent ANOVA

11.6 One-way repeated measures ANOVA

11.7 Friedman toets

11.8 Two-way mixed ANOVA

11.9 ANCOVA

11.10 MANOVA

11.11 Oefenreeks hoofdstuk 11

12 Correlatie

12.1 Inleiding

12.2 Correlatie: het lineaire verband tussen twee variabelen

12.3 Pearson correlatietoets

12.4 Partiele correlatietoets

12.5 Spearman rangcorrelatietoets

12.6 Kendalls tau correlatietoets

12.7 Oefenreeks hoofdstuk 12

13 Lineaire regressieanalyse

13.1 Inleiding

13.2 Basisprincipes bij lineaire regressie

13.3 Enkelvoudige lineaire regressie

13.4 Meervoudige lineaire regressie

13.5 Invoermethoden bij meervoudige regressie

13.6 Hirarchische meervoudige regressie

13.7 Oefenreeks hoofdstuk 13

Appendix 1. Verdelingstabellen

Appendix 2. Overzicht van de databestanden

Appendix 3. Codeboeken C&W Wave 1 en Wave 2

Over de auteurs

Over de auteurs

Wim Hardyns is professor in de criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent en gastdocent in de veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert verschillende methodologische vakken en staat gekend als een gerenommeerd statisticus in binnen- en buitenland. in het bijzonder op vlak van vragenlijstconstructie, big data en multi-level technieken.Koen Ponnet is professor in de sociale wetenschappen aan de Universiteit Gent en gastdocent in de gezinswetenschappen aan de Hogeschool Odisee. Hij doceert verschillende methodologische vakken en is internationaal gerenommeerd voor zijn expertise in de ontwikkeling van vragenlijsten, dataverzamelingstechnieken en structurele vergelijkingsmodellen.Thijs Hauspie is een onderzoeker in de criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij heeft een passie om kwantitatieve technieken op een bevattelijke manier uit te leggen.

Details

Extra informatie

Auteur(s)Koen Ponnet, Wim Hardyns
IllustratorNee
ISBN978-94-6401-697-0
Cover typePaperback met flappen
FormaatAfwijkend formaat
Aantal pagina's568
Publicatiedatum16 sep. 2022
Koop online bij: Bol.com, Standaard Boekhandel

 

Copyright © 2021 - Pelckmans Uitgevers nv - Algemene voorwaarden | Privacy | Cookies| Klokkenluidersregeling