Herman De Dijn

Herman De Dijn

is emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij publiceerde internationaal vooral over Spinoza en Hume, maar is ook de auteur van talrijke kritische cultuurfilosofische essays over de post- en laatmoderne maatschappij, zoals Vloeibare waarden (2015). Hij is speciaal geïnteresseerd in de transformaties op ethisch en religieus gebied. Hij is een eigenzinnige, dissidente stem in het publieke debat.