Walter Weyns

Walter Weyns

doceert sociologie en cultuur-kritiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij beoefent een essayistische vorm van socio-logie, schreef een dissertatie over Jürgen Habermas en publiceerde onder meer Klassieke sociologen en hun erfenis, Het geval Canetti, Het tijdperk van de maatschappij, en samen met Stijn Geudens en Anne-Marie Estor de bundel Marktisme.

 

foto © - Koen Broos