Monika Triest

Monika Triest

(1941) promoveerde in de klassieke filologie. In de jaren 1980 bekleedde zij de eerste leerstoel vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij publiceerde onder meer Het Besloten Hof. De begijnen in de Zuidelijke Nederlanden, Macht, vrouwen en politiek, 1477-1558: Maria van Bour-gondië, Margareta van Oosten-rijk, Maria van Hongarije en Met de duivel naar bed. Heksen in de Lage Landen.

 

foto © - Koen Broos