Nieuw elan voor Boektopia: versterkte samenwerking tussen boekhandels, uitgevers en Boektopia!

01-06-2023

Vanaf dit najaar krijgt Vlaanderen weer een grote boekenbeurs waar alle uitgevers en boekhandelaars aan deelnemen. Het nieuwe, jaarlijkse boekenevenement zal 'Boektopia' heten en zal telkens tijdens de herfstvakantie plaatsvinden. Voor de eerste editie zal Kortrijk gaststad zijn. Terzelfdertijd zullen er tijdens de hele maand november tal van activiteiten in heel Vlaanderen plaatsvinden. Dat laten Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon, de GAU (Groep Algemene Uitgevers), Boekhandels Vlaanderen en de partners van het BoekenOverleg vandaag weten.

“Ik ben enorm blij dat Vlaanderen met Boektopia weer een grote boekenbeurs krijgt. Daarmee vullen we de leemte op, die was ontstaan na het wegvallen van de traditionele Antwerpse boekenbeurs. Na de literatuurprijs de Boon lanceren we opnieuw een belangrijk evenement dat het boekenvak en het lezen in Vlaanderen het nodige aanzien zal geven”, zegt minister van Cultuur Jan Jambon.

Uitgevers, boekhandelaars en de partners verenigd in het BoekenOverleg zetten zich eensgezind achter dit grote landelijke evenement om het boek in de kijker te zetten en het lezen te promoten. De boekensector maakt zich zo sterk voor een jaarlijks terugkerende gebeurtenis die uitgevers, boekhandelaren, auteurs én lezers samenbrengen.

Boektopia

Boektopia vindt dit jaar plaats van 28 oktober tot en met 5 november en zal één groot boekenfeest worden. Kortrijk Xpo wordt de centrale hub, maar Boektopia zal in het hele land te zien en te beleven zijn. In tal van boekhandels, bibliotheken, scholen en op podia van literaire organisaties verspreid over het hele land zullen mensen hun hart kunnen ophalen aan boeken, auteursoptredens en leesactiviteiten. In de centrale hub van Boektopia, Kortrijk Xpo, zullen de lezers als vanouds kunnen snuisteren in de grootste boekhandel van Vlaanderen, waar zij honderden nationale en internationale auteurs zullen kunnen ontmoeten en er dagelijks kunnen genieten van tientallen boekpresentaties, debatten, workshops, auteurspodia, voorstellingen, signeersessies,...

Daarnaast worden ook heel wat belevingsparcoursen voor jong en oud opgezet: een crimi-speurtocht, food & drink-demo’s, een literatuurpodium, een voorleesbos, een luisterhuis, een podcaststudio en vele andere, verrassende activiteiten; allemaal om boeken te ontdekken, om te inspireren en te enthousiasmeren. Wie op Boektopia in Kortrijk boeken koopt, zal bovendien een boekencheque ontvangen ter waarde van 10 euro die tot begin januari in ca. 180 deelnemende boekhandels in Vlaanderen kan worden gebruikt.

Boektopia

Breed verspreid evenement

Verguld met het feit dat de boekensector eensgezind de schouders zet onder een groot boekenevenement en daarmee een grote impuls geeft aan het Leesoffensief, heeft Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon besloten om deze vernieuwde editie van Boektopia breed te steunen. Op die manier wordt het mogelijk om een uitgebreid programma van auteurslezingen en belevingsactiviteiten rond het boek en het lezen over heel Vlaanderen te verspreiden. Ook na het eigenlijke evenement vinden er in de maanden november en december verspreid over het hele land nog tal van leespromotie-activiteiten plaats onder de vlag van Boektopia.

Boektopia wil een spoor trekken door Vlaanderen en brede aandacht voor het boek en het lezen genereren. Een grootschalig leesbevorderingsproject- en traject in samenwerking met Iedereen Leest en andere partners in aanloop naar de Voorleesweek (18 tot 26 november 2023) zal worden uitgewerkt. Auteurs en illustratoren gaan massaal als voorleesbuddy’s (het thema van de Voorleesweek) naar boekhandels en bibliotheken waar lezers kunnen thuis- en samenkomen. Al wie een hart heeft voor boeken en zelf graag voorleest zal zich als voorleesbuddy kunnen aanmelden. Ook scholen en kinderopvang zullen worden opgeroepen om massaal in te zetten op voorleesbuddy's. 

Eén jaarlijks boekenevenement met massale aandacht voor het boek wordt zo opnieuw een belangrijk instrument om zowel het economische als het maatschappelijke belang van het boek te benadrukken.

Minister van Cultuur Jan Jambon: “Ik ben verheugd dat er opnieuw één groot boekenevenement is, dat boeken en hun auteurs opnieuw een hele periode in de schijnwerpers zullen staan; maar vooral dat iedereen samen – auteurs, uitgevers, boekhandelaars, bibliotheken, scholen, literaire organisaties, leesclubs, enzovoort – het boek en het lezen in heel Vlaanderen zullen promoten. De boekenbeurs heet nu Boektopia, is vernieuwd en verbreed; of anders gezegd, wordt één groot boekenevenement over heel Vlaanderen! Het maatschappelijk belang van het boek is onmiskenbaar, leesvaardigheid en leesplezier zijn essentieel. We steunen dan ook graag alle auteursontmoetingen, alle lees- en voorleesactiviteiten en een nieuwe eindejaarsactie bij de lokale boekhandel.”

Hernieuwde samenwerking

Deze doorbraak komt er na de hernieuwde samenwerking tussen de uitgeversvereniging GAU en de boekhandelsvereniging Boekhandels Vlaanderen. Zij hebben dit initiatief samen met de leden van het BoekenOverleg opgezet en zullen de plannen dit najaar ook samen realiseren.

Het boekenvak is sinds het wegvallen van de koepelorganisatie Boek.be midden 2021 op zoek gegaan naar continuering van belangrijke activiteiten rond de promotie van het boek in al zijn facetten, evenals naar het voortzetten van een groot aantal dossiers, gelinkt aan de noden en de behoeftes van auteurs, uitgevers en boekhandelaars. Boektopia zal hiervan een belangrijk uithangbord zijn.

Vé Bobelyn, voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers (GAU): “Ik ben zo blij dat we na de vele gesprekken met de verschillende actoren in het boekenlandschap opnieuw samen de handen in elkaar slaan om auteurs met lezers te verbinden. Deze samenwerking zorgt de komende maanden voor vele verrassingen, mooie en interessante ontmoetingen en vooral veel leesplezier met wat er allemaal aankomt aan boeken dit najaar. Kortom, iedereen zal de mooie verhalen kunnen horen van de vele auteurs die hieraan meewerken. Wij zijn alvast enthousiast!"

Boekhandels Vlaanderen heeft evenmin stilgezeten afgelopen jaar; voorbeeld hiervan is de generieke boekencampagne die sinds juni 2022 met steun van de minister van Cultuur door Boekhandels Vlaanderen en geschraagd door het BoekenOverleg wordt uitgevoerd.

Jos Baeckens, voorzitter van Boekhandels Vlaanderen: “We hebben resoluut gekozen voor een nieuwe aanpak. Volgend najaar zetten we ten volle in op de lezer en ook op de niet-lezer, die we zullen proberen te benaderen en te verleiden. Dat alles zullen we over heel Vlaanderen uitrollen, in 180 boekhandels die zullen worden omgetoverd tot clubhuizen waar boeken lezers ontmoeten. Auteurs komen ons daarbij helpen. Een nieuwe, nog grootser opgezette, generieke campagne wordt de locomotief. De voorbije maanden heeft dit zeer gerichte initiatief er mee voor gezorgd dat de verkoop van boeken in de boekhandel weer is toegenomen. De samenwerking en de inspanningen van het verenigde boekenvak, de ondersteunende overheid en de leden van het BoekenOverleg zijn en blijven cruciaal.”

Matthijs de Ridder, voorzitter Vlaamse Auteursvereniging en interim-voorzitter BoekenOverleg: "Het is zeer goed nieuws dat we kunnen werken aan een nieuw jaarlijks terugkerend boekenevenement. Er is geen betere manier om het boek en om het lezen in de aandacht te zetten. Meer dan ooit is dat nu nodig. Dat dit vanaf 2023 niet alleen in een centraal beursgebouw gebeurt, maar in boekhandels, bibliotheken en op podia door het hele land is een enorme stap in de goede richting."

Het nieuwe Boektopia

Boektopia 2023 zal tijdens de herfstvakantie (van 28 oktober tot en met 5 november) plaatsvinden in Kortrijk in gezamenlijke regie van alle Vlaamse uitgevers en distributeurs. Boekhandels Vlaanderen zal er de ‘grootste boekenwinkel van Vlaanderen’ uitbaten, waar je dus ook op bepaalde dagen je favoriete boekhandelaar zult kunnen terugvinden. Het evenement wordt ondersteund door vele Vlaamse en internationale auteurs en met ruime aandacht in de media.

 

Een uitgesproken ambitie is dat Boektopia nadrukkelijk nieuwe doelgroepen wil aanspreken. Patrick Boeykens, directeur GAU en directeur Boektopia: “Boektopia richt zich met alle genres naar alle leeftijden en een breed publiek. Het is de absolute overtuiging van de initiatiefnemers dat de jongerendoelgroep en kinder- en jeugdboeken een speerpunt moeten zijn. Boektopia 2022 was wat dat betreft al op goede weg. Deze nieuwe editie van Boektopia zet hier nog meer op in, zij het niet meer alleen in Kortrijk, maar in heel Vlaanderen. Het Leesoffensief krijgt hiermee een extra actiemiddel.”

Alle nieuwsartikelen

 

Copyright © 2021 - Pelckmans Uitgevers nv - Algemene voorwaarden | Privacy | Cookies| Klokkenluidersregeling